Könyvviteli szolgáltatások:
a) Könyvvezetés az Ügyfél jogállása szerint irányadó kettős könyvvitel, vagy egyszeres könyvvitel rendszerében:
 
 • Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése.
 • Vevők analitikus nyilvántartása.
 • Szállítók analitikus nyilvántartása.
 • Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása
 • Év végi zárás
 
b) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában:
 
 • Mérleg elkészítése.
 • Eredmény-kimutatás elkészítése.
 • Kiegészítő melléklet elkészítése
 
c) Letétbehelyezés, közzététel
d) Sajátos beszámolási kötelezettségek
 
 • Előtársasági beszámoló elkészítése
 • Átalakulás számviteli feladatai
 
Adózási szolgáltatások:
a) adómegállapítás:
 
 • az ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége
  összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján,
  és erről tájékoztatás az ügyfél részére az adófizetési határidő előtt,
 
b) az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:
 
 • Havi bevallás (Art. 31.§/2/)
 • Áfa bevallás az ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint.
 • Társasági adóbevallás és kapcsolódó bevallásai.
 • Munkáltatói Szja bevallás.
 • Egyéb adók bevallása.
 
c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása
d) Adónyilvántartások vezetése:
 
 • Levont adók, járulékok nyilvántartása.
 • Áfa nyilvántartás vezetése.
 
e) Adatszolgáltatás:
 
 • Adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatás.
 • Egyéb adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.
 
f) Helyi adó bevallása:
 
 • Helyi iparüzési adó bevallása.
 
g) Adófolyószámla egyeztetés.
h) Közreműkődés a könyvvizsgálat előkészítésében és
lebonyolításában.
i) Közreműkődés adóhatósági ellenőrzések során.